Contattaci

Trieste

Società Triestina di Psicoanalisi

info.trieste@lesocietàdipsicoanalisi.it

Palermo

Società Palermitana di Psicoanalisi

info.palermo@lesocietàdipsicoanalisi.it

Milano

Società Milanese di Psicoanalisi

info.milano@lesocietàdipsicoanalisi.it

Pavia

Società Pavese di Psicoanalisi

info.pavia@lesocietàdipsicoanalisi.it